skip to Main Content

Hướng Dẫn Đẩy Mail VietJet Air

Bước 1 : Truy cập https://www.vietjetair.com/Sites/Web/vi-VN/Home và tiến hành đăng nhập đại lý.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-1024x477.png

Bước 2 : Tiếp tục chọn phần “Sửa đặt chỗ”

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-1.png

Bước 3 : Nhập “Mã đặt chỗ” và ấn tiếp tục.

Bước 4 : Kiểm tra thông tin Booking

Bước 5 : Cuốn đến cuối trang vấn ấn “Gửi email thông tin hành trinh”

Bước 6 : Nhập Email của bạn vầ ấn “Gửi Email thông tin hành trình”

Quá trình hoàn tất!.

Back To Top