skip to Main Content

Hướng Dẫn Mua Ghế, Thêm Hành Lý, Ưu Tiên Làm Thủ Tục, Sử Dụng Phòng Chờ Thương Gia Bamboo Airways

Bước 1 : Truy cập https://www.bambooairways.com/vn-vi/ và tiến hành đăng nhập đại lý.

Bước 2 : Đăng nhập tài khoản đại lý của bạn

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-34.png

Bước 3 : Chọn mục “Tìm kiếm đặt chỗ” nhã “Mã đặt chỗ” và ấn vào nút “Xem” đẻ tiếp tục

Bước 4 : Ấn vào nút “Tùy chọn” để thêm các dịch vụ đặc biệt

Bước 5 : Chọn dịch vụ bổ sung mà bạn muốn thêm sau đó ấn “tiếp tục”, Ở đây mình mục “Chọn chỗ ngồi…” để mua ghế

Bước 6 : Chọn “Tên hành khách” và chọn “chỗ ngồi” tương ứng để xem giá ghế. Lưu ý: các hàng ghế phía trên sẽ có giá cáo hơn các hàng ghế phía dưới.

Bước 7 : Chọn mục “Thêm hành lý” nếu bạn muốn mua hành lý và chọn các gói hành lý như trên hình

Bước 8 : Ấn tiếp tục để Check lạ Booking của bạn và tiến hành thanh toán

Quá trình thêm dịch vụ hoàn tất!.

Back To Top