skip to Main Content

Hướng Dẫn Mua Ghế VietJet Air

Bước 1 : Truy cập https://www.vietjetair.com/Sites/Web/vi-VN/Home và tiến hành đăng nhập đại lý.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-1024x477.png

Bước 2 : Tiếp tục chọn phần “Sửa đặt chỗ”

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-1.png

Bước 3 : Nhập “Mã đặt chỗ” và ấn tiếp tục.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-2.png

Bước 4 : Ấn chọn nút “Chọn ghế” để xem sơ đồ chỗ ngồi

Bước 5: Chọn số ghế

Bước 6 : Chọn thanh toán bằng tài khoản đại lý và ấn “Thanh Toán”

Quá trình mua ghế hoàn tất!.

Back To Top