skip to Main Content

Hướng Dẫn Mua Gói Dịch Vụ Cộng Thêm VietJet Air

Bước 1 : Truy cập https://www.vietjetair.com/Sites/Web/vi-VN/Home và tiến hành đăng nhập đại lý.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-1024x477.png

Bước 2 : Tiếp tục chọn phần “Sửa đặt chỗ”

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-1.png

Bước 3 : Nhập “Mã đặt chỗ” và ấn tiếp tục.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-2.png

Bước 4 : Ấn chọn nút “Dịch vụ cộng thêm”

Bước 5 : Bạn có thể mua thêm hành lý hoặc các suất ăn

Bước 6 : Kiểm tra lại mức phí và ấn “Xác nhận thay đổi”

Bước 7 : Chọn Phương thức thanh toán và ấn “Tiếp tục”

Quá trình mua thêm dịch vụ hoàn tất!.

Back To Top