skip to Main Content

Hướng Dẫn Tách Hành Khách Bamboo Airways

Bước 1 : Truy cập https://www.bambooairways.com/vn-vi/ và tiến hành đăng nhập đại lý.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-20-1024x569.png

Bước 2 : Đăng nhập tài khoản đại lý của bạn.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-34.png

Bước 3 : Chọn mục “Tìm kiếm đặt chỗ” nhã “Mã đặt chỗ” và ấn vào nút “Xem” đẻ tiếp tục

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-22.png

Bước 4 : Ấn vào nút “Chỉnh sửa” và chọn “Tách PNR”

Bước 5 : Chọn tên hành hách cần tách

Bước 6 : Ấn “Tách” để tiếp tục

Bước 7 : Sau khi tách hành khách thành công một “Mã đặt chỗ” mới sẽ hiển thị.

Quá trình hoàn tất!.

Back To Top