skip to Main Content

Hướng Dẫn Thay Đỗi Hành Trình VietJet Air

Bước 1 : Truy cập https://www.vietjetair.com/Sites/Web/vi-VN/Home và tiến hành đăng nhập đại lý.

Đăng nhập tài khoản Đại Lý của bạn

Bước 2 : Tiếp tục chọn phần “Sửa đặt chỗ”

Bước 3 : Nhập “Mã đặt chỗ” và ấn tiếp tục.

Bước 4 : Sau khi đã mở được Booking bạn chọn phần Sửa chặng bay”


Bước 5 : Chọn lại hành trình và thời gian bay mà bạn muốn thay đổi.

Bước 6 : Chọn chuyến bay cần thay đổi và ấn tiếp tục.

Bước 7 : Kiểm tra phí đổi và xác nhận thay đổi

Bước 8 : Chọn phương thức thanh toán và ấn tiếp tục.

Thay đổi hành trình hoàn tất!.

Back To Top