skip to Main Content

Hướng Dẫn Thay Đổi Thông Tin Liên Lạc – Bamboo Airways

Bước 1 : Truy cập https://www.bambooairways.com/vn-vi/ và tiến hành đăng nhập đại lý.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-20-1024x569.png

Bước 2 : Đăng nhập tài khoản đại lý của bạn

Bước 3 : Nhập “Mã đặt chỗ” và ấn vào nút “Xem”

Bước 4 : Tiếp tục ấn vào “Chỉnh sửa” và chọn “Thay đổi thông tin liên lạc”

Bước 5 : Thay đổi các thông tin liên lạc và ấn “Lưu thay đổi”

Quá trình thay đổi thông tin liên lạc hoàn tất!.

Back To Top