skip to Main Content

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG ĐIỀU KIỆN VÉ MỚI (VJA)

HƯỚNG DẨN HỦY VÀ THÊM CHẶNG BAY TRÊN HỆ THỐNG VIETJET AIR

1 – HỦY CHẶNG BAY

Chọn chặng bay mốn hủy => Nhập chọn “hủy chặng bay”

Hệ thống hiển thị thông báo

Chọn “Tôi đồng ý” hệ thống hiển thị màn hình thông báo huỷ chặng bay thành công

Lưu ý: Trường hợp có nhiều hành khách trong cùng một booking (PNR) sẽ thực hiện cùng một hành trình mới. Đại lý lưu ý tách hành khách trước khi thực hiện hủy chặng để khách được sử dụng hành trình bay khác nhau.

2 – SỬ DỤNG TIỀN BẢO LƯU

Mở mã đặt chỗ (PNR) đã thực hiện hủy => Chọn mục “Thêm chặng bay” => Chọn hành trình cần thêm

Hệ thống thông báo phí thay đổi

Hệ thống thông báo thêm chặng bay thành công

Back To Top