skip to Main Content

QUY ĐỊNH CẬP NHẬT THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA HÀNH KHÁCH VÀO PNR ( VNA )

Kính gửi: Quý Đại lý/ khách hàng

Nhằm phục vụ việc tự động hoá quy trình thông báo thông tin cho hành khách khi có thay đổi lịch bay, Vietnam Airlines (VNA) triển khai đến Quý đại lý/khách hàng thông báo tuân thủ quy cách nhập thông tin liên hệ của hành khách vào PNR như sau:

(Mã nước)-(Số điện thoại liên hệ của khách chỉ được nhập ký tự số hoặc khoảng trống, không chấp nhận các ký tự khác).
Ví dụ: 84-919684563 hoặc 84-91 968 4563
Trong đó:
“84” là mã nước
“-“ là ký tự bắt buộc
“919684563” hoặc “91 968 4563” là số điện thoại liên hệ

* Lưu ý: Số diện thoại của hành khách phải được cập nhật vào dòng đầu tiên trong trường địa chỉ liên hệ.

Tham khảo công văn số 1712 /TCTHK – CNMN ngày 16/09/2021

Quý Đại lý/khách hàng vui lòng cập nhật thông tin trên.

Trân trọng cảm ơn.
Vietnam Airlines – Chi nhánh khu vực miền Nam

Back To Top