skip to Main Content

VNA – THÔNG BÁO TRIỂN KHAI GIÁ CHIẾN THUẬT LỆCH ĐẦU HÀNH TRÌNH NỘI ĐỊA – NHÓM 2 KHÁCH VNVN22015F_V1.0

Kính gửi Quý Đại lý,

Vietnam Airlines trân trọng thông báo triển khai giá chiến thuật lệch đầu hành trình nội địa dành cho nhóm 2 khách đi cùng nhau chi tiết như sau:

  • Số hiệu biểu giá: VNVN22015F_V1.0
  • Hiệu lực xuất vé: 09/03/2022– 31/03/2022
  • Hiệu lực khởi hành: 09/03/2022 – 29/12/2022 và hoàn thành muộn nhất vào ngày 29/12/2022.
HÀNH TRÌNHLOẠI GIÁMỨC GIÁChuyến bayáp dụng
HAN – PQC/NHA/DLI/VCA/BMV/PXU/UIH/VCL/TBB/HUI/VII/VDH;
SGN – PQC/NHA/DLI/VII/VDO/THD/HPH/VDH/VCL/HUI/PXU/BMV/UIH/TBB;
DAD –VDO/VCA/NHA/BMV/DLI/PQC/HPH/THD;
HPH – NHA/VCA/PQC/DLI/BMV;VII – VCA/NHA/PQC/BMV;
BMV – THD; VCA – BMV/PQC;DLI – PQC/HUI/THD/VII/VCA
S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-VNA-G295% giá cạnh tranh tương ứng trên hệ thống
HAN- SGN ;S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/P-/A-/-VNA-G290% giá cạnh tranh tương ứng trên hệ thốngVN205/207/243/261/267/269
VN204/206/ 240/224/260
HAN/SGN- DAD ;S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/-VNA-G295% giá cạnh tranh tương ứng trên hệ thống
HAN/SGN- DAD ;S-/H-/K-/L-/Q-/ N-/R-/T-/E-/P-/A-/-VNA-G290% giá cạnh tranh tương ứng trên hệ thốngVN112/140/ 135/137
VN187/184

Ghi chú:

  • Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác.
  • Tham khảo chi tiết mức giá khác khi tra cứu tự động trên hệ thống hoặc theo số hiệu biểu giá trên.
  • Khi tra giá nhập account code VG2.
  • Tham khảo giai đoạn không áp dụng trong phụ lục đính kèm.

Quý Đại lý vui lòng cập nhật thông tin trên.

Trân trọng cảm ơn.     

Vietnam Airlines – Chi nhánh khu vực miền Nam

——–

Phụ lục BG VNVN22015F_V1.0 – Giá chiến thuật lệch đầu hành trình nội địa dành cho nhóm 2 khách

*Ngày trong tuần áp dụng

HÀNH TRÌNHNgày trong tuầnáp dụng
HAN – PQC/NHA/DLI/VCA/BMV/PXU/DAD/UIH/VCL/TBB/HUI/VII/VDH;
SGN PQC/NHA/DLI/DAD/VII/VDO/THD/HPH/VDH/VCL/HUI/PXU/BMV/UIH/TBB;
DAD – VDO/VCA/NHA/BMV/DLI/PQC;
HPH – NHA/DAD/VCA/PQC/DLI/BMV;
THD – DAD/DLI; VII – DLI/VCA/NHA/PQC;
BMV – VII/THD; VCA – BMV/DLI/PQC; DLI – PQC; HUI – DLI
Chủ nhật,Thứ 2,Thứ 3
PQC/NHA/DLI/VCA/BMV/PXU/DAD/UIH/VCL/TBB/HUI/VII/VDH – HAN;
PQC/NHA/DLI/DAD/VII/VDO/THD/HPH/VDH/VCL/HUI/PXU/BMV/UIH/TBB – SGN;
VDO/VCA/NHA/BMV/DLI/PQC – DAD;
NHA/DAD/VCA/PQC/DLI/BMV – HPH;
DAD/DLI – THD; DLI/VCA/NHA/PQC – VII;
VII/THD – BMV; BMV/DLI/PQC – VCA; PQC – DLI; DLI – HUI
Thứ 3,Thứ 4,Thứ 5

*Giai đoạn không áp dụng

HÀNH TRÌNHTừĐến
HAN– DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB; SGN-TBB
HPH/VCA/CXR/VDO/DLI/VII/THD – DAD; HUI-DLI
SGN/THD/VCA/HUI/CXR/DLI/DAD-PQC;
HPH/VII-CXR/DLI/PQC; THD-DLI
08-Apr-2209-Apr-22
28-Apr-2201-May-22
25-May-2206-Aug-22
01-Sep-2203-Sep-22
29-Dec-2229-Dec-22
DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB – HAN; TBB-SGN
DAD – HPH/VCA/CXR/VDO/DLI/VII/THD; DLI-HUI
PQC-SGN/THD/VCA/HUI/CXR/DLI/DAD;
CXR/DLI/PQC-HPH/VII; DLI-THD
10-Apr-2211-Apr-22
02-May-2204-May-22
01-Jun-2209-Aug-22
03-Sep-2205-Sep-22
SGN – HAN/HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VDO/VCL/UIH/HUI/
CXR/DLI/DAD;
HAN – VII/VCA/VDH;
BMV/PXU – HAN/HPH/VII/DAD; BMV-THD
08-Apr-2209-Apr-22
29-Apr-2201-May-22
25-May-2206-Aug-22
01-Sep-2203-Sep-22
29-Dec-2229-Dec-22
HAN/HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VDO/VCL/UIH/HUI/CXR/DLI/DAD – SGN;
VII/VCA/VDH – HAN;
HAN/HPH/VII/DAD – BMV/PXU; THD-BMV
10-Apr-2211-Apr-22
02-May-2203-May-22
27-May-2209-Aug-22
03-Sep-2205-Sep-22
Back To Top