skip to Main Content

Hướng Dẫn Đẩy Mail VietJet Air

Bước 1 : Truy cập https://www.vietjetair.com/Sites/Web/vi-VN/Home và tiến hành đăng nhập đại lý. Bước 2 : Tiếp tục chọn phần "Sửa đặt chỗ" Bước 3 : Nhập "Mã đặt chỗ" và ấn tiếp tục. Bước 4 : Kiểm tra thông…

Xem ngay!

Hướng Dẫn Mua Ghế VietJet Air

Bước 1 : Truy cập https://www.vietjetair.com/Sites/Web/vi-VN/Home và tiến hành đăng nhập đại lý. Bước 2 : Tiếp tục chọn phần "Sửa đặt chỗ" Bước 3 : Nhập "Mã đặt chỗ" và ấn tiếp tục. Bước 4 : Ấn chọn nút…

Xem ngay!
Back To Top